Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem – Akademia Studiów PodyplomowychAkademia Studiów Podyplomowych prowadzi zajęcia na wielu kierunkach, które pozwalają uzyskać atrakcyjny na rynku zawód, uzupełnić lub rozszerzyć swoje kwalifikacje lub zmienić kierunek rozwoju zawodowego. Prowadzimy m.in. studia podyplomowe na kierunku surdopedagogika i tyflopedagogika, logopedia, neurologopedia. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się edukacja osób z autyzmem. Studia te trwają 3 semestry ( realizowane w ciągu 10 miesięcy) i pozwalają zdobyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Pozwalają one uzyskać kompetencje i uprawnienia do pracy z osobami z autyzmem (w tym z zespołem Aspargera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi). Absolwenci naszych studiów znajdują zatrudnienie we wszystkich typach szkół, w których przebywają dzieci autystyczne.

podyplomowka.plAkademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o.
Tel.: 22 390 09 01
al. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
śląskie
WWW: